wo 1 juni 2022 weekgroep ‘Affectiviteit!’

Empathie gaat over het vinden van echo’s van iemand anders in jezelf.

( Mohsin Hamid; Pakistaans schrijver; 1971- )

Ja, ik wil dansen! Klik op zwarte vlak om je NU in te schrijven d.m.v. Facebook:

Eerstkomende dansavond met vrij dansen erbij is Zaterdag 18 juni.
Fijn als er MANNEN zijn die ook de weekgroep willen ervaren!
In de vakantie dansen we zoveel mogelijk door! Info op deze site of ‘www.facebook.com/BiodanzametHans/

De 5 lijnen in Biodanza waarmee gedanst wordt:
Vitaliteit – Creativiteit – AFFECTIVITEIT – Seksualiteit – Transcedentie

Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om genegenheid te geven en te ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in een ander. Affectie is onze natuurlijke mogelijkheid tot liefhebben en genegenheid ervaren. Het is het geven en ontvangen van tederheid en liefde. Het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het respecteren van elkaar. Mens zijn met elkaar. Affectiviteit staat synoniem voor liefde. Deze lijn begint bij ieder mens bij de moederliefde. Later in ons leven is er affectiviteit in je relatie met je levenspartner en je goede vrienden. Naast deze zogenaamde gedifferentieerde liefde (gericht op één bepaald persoon) is de ongedifferentieerde liefde/affectiviteit binnen biodanza belangrijk; ook wel universele liefde genoemd (gericht op de mensheid in zijn algemeenheid). De lijn van affectiviteit roept gevoelens op van liefde, vriendschap, onbaatzuchtigheid, kameraadschap, moeder/vaderliefde. En van solidariteit in een groep. Net zoals kuddes bij dieren, scholen bij vissen en zwermen bij vogels. Door samen te werken zijn deze dieren sterker: de kracht van samen.

Affectiviteit kan niet zonder respect voor (het leven van) de ander, empathie, tederheid, luisteren, genegenheid geven & ontvangen, wederkerigheid, oprechtheid. Affectiviteit kan niet zonder verbinding – werkelijk contact maken met de ander. En natuurlijk begint liefde voor de ander bij de liefde voor jezelf.

Het is van belang dat we positieve mensen in ons leven hebben waarmee we voedende relaties aangaan. Daarbij gaat biodanza uit van de kracht van elkaar kwalificeren dus complimenten geven. 

De ontmoeting is wellicht de belangrijkste dans binnen biodanza. Bij biodanza ontmoeten we elkaar door elkaar in de ogen te kijken en elkaar werkelijk te zien. Of met een warme omhelzing waarin we helemaal aanwezig zijn en de ander als gelijke zien en met respect vasthouden. In de ontmoeting wil biodanza je weer leren om je met de ander te verbinden met respect, eerbied en tederheid.

Fijn als je dit aanspreekt en de impuls voelt om dit bericht te delen in een FB groep, je FB profiel, WhatsApp of je vriendengroep of…….. Fijn als je me daarmee wilt helpen, ik ben je er dankbaar voor.

Deze avond gaan we weer genieten van de dans en weer ervaren dat we samen mogen zijn, in affectieve verbinding met jezelf en de ander! Kom dit woensdag ook ervaren. Je bent welkom! Als je niet eerder bij me gedanst hebt is het fijn als je je van te voren aanmeldt.

We dansen in de aula van het Kristal – Distelvlinderlaan 200 – Apeldoorn
Tijd: 19.45 – 22.00u
Inloop: 19.30u

En hoe fijn zou het zijn om dit met nóg meer mensen te mogen te mogen delen. We hebben al een prachtige wekelijkse groep, maar heerlijk als JIJ het ook komt ervaren. De groep zal je omarmen. En ben je nieuw en twijfel je? Maak dan een positieve stap die je veel zal gaan brengen. Ik nodig je dan ook uit om contact met me op te nemen….
Kom eens mee dansen om te kijken hoe het voor jou is. (Leuk als er meer mannen aansluiten!)
Er is weer fijne muziek en heerlijke afgestemde dansen op de manier zoals Rolando Toro de oprichter van Biodanza het opgezet heeft. Zijn droom was om de hele wereld te laten dansen!heeererererrr

Oordelen achter ons laten en vrij bewegen met wat er op dat moment is, hoe heerlijk is dat! Géén danspasjes, géén keurslijf, maar jouw uiting van wat JIJ op dat moment wilt uitdrukken. We gaan weer verbinden met elkaar, maar ook even terug naar jezelf.

Biodanza helpt ons om het leven te omarmen. Fijn als jij ook je hart wilt voelen en het gevoel wilt delen in de dans. Voor een ieder die zonder vaste danspasjes wil dansen op heerlijke verschillende wereldmuziek. Jong of oud, wel of niet kunnen dansen, je bent welkom.
Bij binnenkomst staat er thee klaar. Na een korte deelronde starten we met de dans, waarbij ik een workshop geef met een bepaald thema.
In ongeveer 1,5 – 2 uur wordt je meegenomen naar jezelf, maar ook naar de verbinding met de ander.
Door dans alleen, met twee, of met de groep. Door de opbouw van de les en geen aangeleerde passen te hoeven onthouden, wordt je uitgenodigd om steeds verder bij jezelf te komen en te genieten van het leven zoals het op dat moment door jou beleefd mag worden.
Er wordt gedanst op blote voeten of zachte schoenen in een mooie zaal met goede ventilatie. Het is fijn om in makkelijke loszittende kleding te dansen.

Investering in jezelf: 4 proeflessen voor €30, losse les €15, strippenkaarten mogelijk.

AANBIEDING: Om ook jou te laten ervaren wat dansen met je doet biedt ik nu 4 proeflessen aan tegen dit zwaar gereduceerde bedrag. Zeker nu is het zo belangrijk om te dansen!.

We dansen in de aula van het Kristal – Distelvlinderlaan 200 – Apeldoorn
Docent: Hans Hokke, info@heartfeelings.nl, www.heartfeelings.nl, biodanza.nl, 06 215 019 72.

Hartegroet,
Hans
❤

Info over kosten, etc kun je hier terugvinden….
Mochten de kosten een belemmering zijn om te komen dansen (bijvoorbeeld minimum loon) benader me dan even.

Fijn als je je van te voren wilt opgeven!
Een beller is sneller: 06 215 019 72